Om axelledens sjukdomar
Axelkirurgi
1
Varje år drabbas mer än 100 000 människor i Sverige av så pass problematisk smärta i axeln att de söker läkarvård. Närmare 90% av patienterna som får ont i axeln tillfrisknar inom 6 månader. Tiden läker alla sår och även de flesta axelproblem. 

Den vanligaste behandlingen vid ont i axeln är att vänta och se. Man kan först prova med smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel (NSAID). Fungerar inte detta, är det också vanligt att man ordineras sjukgymnastik. En del patienter med ont i axeln önskar andra alternativ och provar då att gå till en naprapat eller kiropraktor.

Har du bara lättare smärtor, normal rörlighet, god nattsömn och axeln fungerar bra på arbetet är det oftast vettigast att söka hjälp hos en sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Du blir sällan nöjd efter en operation.

En sjukgymnast med ortopedisk specialisering har stora kunskaper och praktisk erfarenhet om vilka typer av smärta i axeln som kan behandlas med sjukgymnastik. Sjukgymnaster är välutbildade i anatomi, diagnostik och behandling. Du går inte till en sjukgymnast endast för en behandling av din axelsmärta utan också för en funktionell bedömning och utvärdering hur sjukdomen utvecklas. 

Har du haft en långvarig och stark axelsmärta, som plågar dig både på ditt arbete och på natten och sjukgymnastik inte har haft någon effekt, brukar du många gånger remitteras till en ortopedkirurg för operation. En ortopedkirurg är specialiserad på att operera patienter som har ont i axeln, på samma sätt som en sjukgymnast är specialiserad på att träna patienter som har ont i axeln.
Har du drabbats av en avsliten sena (rotatorcuffruptur), att axelleden (axelluxation) gått ur led upprepade gånger eller långvarig frusen axel / impingement så brukar du väldigt ofta bli betydligt bättre efter en operation.Type your new text here.