Om axelledens sjukdomar
Axelkirurgi
Beightons score
Beightons skala används för att bedömma graden av hyperlaxitet
Beighton score
1. Passiv dorsalflexion av lillfingrarna över 90 grader, när handen vilar på
ett plant underlag (1+1p).
2. Passiv böjning av tummarna till flexorsidan av underarmarna (1+1p).
3. Hyperextension av armbågarna mer än 10 grader (1+1p).
4. Hyperextension av knäna mer än 10 grader (1+1p).
5. Framåtböjning med raka ben så att händerna lätt vilar på golvet (1p).