Om axelledens sjukdomar
Axelkirurgi
Frågor och svar
På denna sida finner du svar på en del av de frågor som patienter skickat in.
Hej. Skulle vilja veta, när jag kan få hjäp med min axel. Det är så att jag har haft värk i 1,5 år nu och ätit värktabletter sista halvåret , har fått problem med magen p.g.a.detta, jag förstår att ni har problem med tider. jag vore tacksam om ni kunde ge mig en tid,så jag vet, när jag skall opereras. M.V.H. / Man 53 år
Hej Man 53 år.
Under semestertider så ökar väntetiderna. Läkare, operationssköterskor, narkossköterskor, sjukgymnaster och många patienter vill ha semester. Det innebär att vi drar ned på verksamheten. Men i samband med sommaren så är det också vanligare med plötsliga avbokningar. Det innebär att "ömmande fall" kan komma in med kort varsel. Ring till mottagningen och berätta om din situation. Har du det väldigt besvärligt och inte känner att du kan vänta så rekomenderar jag att du tittar på vårdguiden.
Tänk på att jag inte har resurser att handlägga telefonsamtal och ev. kontroller när du är operarad på ett annat sjukhus. Det brukar sällan vara några problem att ordna det på det behandlande sjukhuset./ Carlos Rivero Siri, Överläkare.
Hej, har haft diffusa smärtor i vänsteraxeln i ett år nu efter att ha kört tunga maskiner och min ortoped tar mig inte på allvar. Efter slätröntgen på min axel som inte visade nåt begärde jag ultraljud eller mrt för att få en diagnos.han vill inte utreda vidare utan rådde mig att gå till sjukgymnast.Brukar man inte utreda först och sedan behandla frågar jag mig.
Tacksam för svar. /Tobbe

Hej Tobbe,
MR eller ultraljud brukar man beställa om problemen startade efter en olycka. Då vill man utesluta senskador eller cystor. Den vanligaste diagnosen hos män med tungt arbeten är ”impingement”. Hos yngre män ger impingement lite mer diffusa symtom än hos lite äldre män.
Vad gäller sjukgymnaster så är det viktigt att förstå att dessa är välutbildade i anatomi, diagnostik och behandling. Du går inte till en sjukgymnast endast för en behandling utan också för en funktionell bedömning och utvärdering hur sjukdomen utvecklas. Eftersom sjukgymnaster förmodligen behandlar fler patienter med axelproblem per år än en normal ortoped träffar per år så är det inte orealistiskt att antaga att en erfaren sjukgymnast har en betydande kunskap om axelproblem och har en ganska bra uppfattning vad som går att behandla med sjukgymnastik och vad som kräver en operation./ Carlos Rivero Siri
HEJ! ANGÅENDE EN AXELSKADA MED 2.5 ÅRS INAKTIVITET REDAN:JAG UNDRAR MED FRÅGAN RIKTAD TILL AXELSPECIALISTERNA PÅ LÖWENSTRÖMSKA SPECIELLT DR CARLOS RIVERO SIRI:TACK FÖR EN TYDLIG OCH INFORMATIV HEMSIDA!KAN MAN MED SAMMA RESULTAT SOM I ETT NORMALTILLSTÅND OPERERA DVS SUTURERA (SY IHOP) EN DELRUPTUR AV SUPRASPINATUSSENAN NÄR PATIENTEN SEDAN MÄNGA ÅR LIDIT AV HYPOTYREOS (OBEHANDLAD) MEN NU BEHANDLAD SEDAN 4 MÅN BARA TILLBAKA. HYPOTYREOS PÅVERKAR ALLA CELLER I KROPPEN OCH DET FINNS UPPGIFTER TEX ATT SJUKDOMEN FÖRLÄNGT DEN TID DET TAR FÖR MUSKELN ATT SPÄNNA AV. FINNS DET BELÄGG FÖR ATT EN PÅGÅENDE HYPOTYREOS KUNNAT FÖRSVAGA SENORNA SÅ ATT EN RUPTUR LÄTTARE UPPSTÅTT? ÄVEN OM DET KAN UPPSTÅ LÄTT ÄNDÅ EFTER DEGENERATION AV SENAN AV ÅRATALS BEL ASTNING, INPINGEMENT OCH EN ÅLDER 50+ NÄRMARE 60.FINNS DET NÅGON DOKUMENTATION DÄR DET BESKRIVS SOM ETT HINDER FÖR OPERATION NÄR MAN HAR HYPOTYREOS?TACKSAM FÖR ETT SVAR MED REFERENSER TILL DOKUMENTATION! SUSAN.

Hej Susan, Det var många frågor. Hypothyreos är inget som kopplas samman med senskador i axelleden. Sjukdomen är inget hinder för att operera en patient med rotatorcuffruptur. Rent generelt är behandlingsresultaten hos kvinnor i 50-60 års åldern med små senskador mycket goda. Oavsett skadans ålder. Små senskador opereras vanligen med en sk akromioplastik eller sensutur. / Carlos Rivero Siri
Fråga, Det står på hemsidan att operation av lindrig Ac-ledsartros kan utlösa svårare smärttillstånd än före op. Går det över...? Haft ONT i flera år - Op acromioplastik+Acledsresektion (osteofyter-syntes ej på rtg) 6 mån sedan .Så… ont ont efter op. Går hos sj g + tränar 3ggr/v , fick kortison 3 mån, efter op. GOD effekt mot ffa vilosmärta i 2 mån. Nu åter mkt ont. Känns inte som impingement smärtan.Från AC-leden?Tar lång tid att läka?

Hej, Det finns inte några belägg för detta i litteraturen. Men mina egna kvalitetsmätningar och erfarenheter pekar mot att det är mer problematisk att operera en patient med en lindrig AC-leds artros jämför med en som har en uttalad AC-leds artros. Har du fått en god effekt av en kortison injektion efter operation är dock prognosen god. Visar röntgen efter operationen att AC-leden är väldigt smal och man tagit lite för lite av nyckelbenet så är prognosen efter en reoperation god. Ser röntgen bra ut efter operationen så är det mindre sannolikhet att en reoperation lyckas.

Carlos Rivero Siri