Om axelledens sjukdomar
Axelkirurgi
Frozen shoulder-frusen skuldra

Det finns över 2000 vetenskapliga artiklar skrivna inom området frozen shoulder (frusen skuldra) utan att man i egentlig mening, på ett enhetligt sätt, kunnat definiera sjukdomen eller hittat en orsak. Det blir då ganska svårt att säga hur vanlig frusen axel är och vilka patienter som vanligen drabbas då detta är helt beroende på hur man definierar frusen axel. Frozen shoulder är dock en av de vanligaste sjukdomarna i axelleden. Varje år drabbas någon procent av befolkningen i 40-60 års åldern av denna sjukdom.

Axelleden är en kulled där ledkula och ledpanna omsluts av en tunn säck som producerar ledens smörjande ledvätskan. Vid frusen axel uppkommer av någon oklar anledning inflammationslika förändringar av ledkapseln, som leder till att axeln stelnar till.
Stelheten beror på att ledkapseln, men framför allt att ledbanden som stabiliserar axelleden, krymper och förtjockas. När ledkapseln (säcken) krymper minskas ledkulans rörelser i ledpannan. Det är som om ledkapseln klistras fast mot ledhuvudet. Den minskade rörligheten kan också leda till att axelledens stora slemsäck (bursa subakromiale) stelnar till och förtjockas.

Frusen axel är bara en orsak av många som kan orsaka en stel axelled. När man inte hittar någon annan orsak som kan orsaka en stel axelled kallar man tillståndet frozen shoulder, frusen axel. Skall man se det hela i ett lite större perspektiv så kan man säga att frozen shoulder huvudsakligen drabbar friska axlar och sjukdomen lämnar axeln nästan lika frisk när sjudomen väl läkt ut. Visserligen kanske man känna av en lättare stelhet och smärta, men den är ändå obetydlig. När man väl tillfrisknat efter en frozen shoulder så kommer sjukdomen aldrig mer tillbaka i samma axel. Får man efter några år tillbaka liknande symtom i samma axel bör man istället misstänka en annan diagnos. Den vanligaste diagnosen är då en inklämd sena. Man kan dock drabbas av frusen axel i den andra axeln.


Det finns dock en viss otydlighet i hur man använder begreppet frozen shoulder då sjukgymnaster och naprapater oftast använder begreppet ”kapsulit” om sjukdomar som ger smärtor i utåtvridande rörelser, oavsett orsak.
Vidare används ibland begreppet ”sekundär frozen shoulder” när en stel axel misstänks orsakas av en specifik skada eller åldersförändring i axelleden.


  • Patienterna är relativt stel i sin smärtande axel och har speciellt svårt att rotera (vrida) armen ut från kroppen.
  • En röntgenundersökning kan inte påvisa några förändringar som kan förklara stelheten och smärtan.
  • Sjukdomens förlopp är oftast godartat oavsett behandling och smärtan klingar oftast av inom ett år från debuten och stelheten minskar successivt inom 2-3 år från debuten.
  • Patienter som lider av sockersjuka (Diabetes Mellitus) drabbas oftare än andra.Symtom; Frusen skuldra debuterar oftast med en lättare till måttlig smärta som kommer smygande under en längre tid. Man känner av axeln vid alla typer av rörelser under dagen. Man känner även av axeln när man ligger på den under natten. I detta skede kan det vara svårt att ställa rätt diagnos då smärtan är större än stelheten. Men successivt så utvecklar patienten en stelhet i axelleden.
En plötsligt påkommen mycket stark smärta gör att man kanske bör misstänka en annan diagnos. Debuterar symtomen efter en olycka bör man bli utredd med MR för att utesluta en spricka i ledhuvudets ben eller en större senskada.

Det mest typiska symtomet vid frozen shoulder är just en uttalad stelhet som leder till att det blir svårt att kamma håret, svårt att få handen till rumpan och svårt att sätta på sig en jacka. Axeln stelnar till och vid varje typ av vridande rörelse tar det stopp.

Det som skiljer frozen shoulder från exempelvis inklämd sena är framför allt en stelheten och ett distinkt ”stopp” i utåtvridande rörelser som när man sätter på en jacka eller skorta. Smärtorna är mer av molande karaktär och tämligen konstanta under dagen. Många patienter upplever att smärtan sitter djupt inne i axeln och pekar både på framsidan och baksidan av axeln när de skall ange var smärtan sitter. Men smärtornas lokalisation varierar.

"Falsk" frusen skuldra - Bicepsinklämning; Ett mycket litet antal patienter drabbas av en tumör i ledhuvudet. Denna tumör skapar sannolikt en tryckökning som leder till en inklämning i bicepssenans kanal. Liknande inklämningar bicepssenans kanal uppkommer av oklar orsak hos yngre män. Dessa män betraktas ibland som direkta "psykfall" eftersom eftersom smärtan och rörelseinskränkningen är fullständigt oproportionell i förhållande till avsaknaden av fynd vid alla typer av undersökningar som de har gått igenom. På liknande sätt kan plötsliga svullnader av själva ledhuvudet (ödem) efter en fraktur eller annan orsak, ge en inklämning av bicepssenan, som liknar frusen skuldra.


LÄNKAR
Läs om författaren Annika Bryn som drabbades av frozen shoulder.

Karin Flänsgård drabbades av frozen shoulder.

Bra beskrivning av sjukdomen och dess behandling.