Om axelledens sjukdomar
Axelkirurgi
Massiv rotatorcuffruptur
Efter en massiv rotatorcuffruptur förändras din kroppshållning. Du skjuter upp din skadade axel (A), du håller in armbågen (B) och underarmen hålls gärna lite inåtvriden. Den normala "luftningen" (C) under armen försvinner. Det ser precis ut som om du går omkring och bär på en tidning eller en handväska. Kroppshållningen blir så karakteristisk att de flesta gånger går det att ställa diagnos bara genom att man observerar hur patienten rör sig genom rummet.