Om axelledens sjukdomar
Axelkirurgi
Sjukskrivning - Instabilitet

FÖRSÄKRINGSKASSAN
Försäkringskassan bestämmer över sjukskrivningstidens längd. Läkarens roll är att rekommendera en sjukskrivningstid och följa socialstyrelsens rekommendationer. Heltidssjukskrivningar som överstiger rekommendationerna ersätts inte alltid av försäkringskassan. I praktiken brukar det dock sällan bli problem med deltidssjukskrivningar.
Innan operationen

Behovet av sjukskrivning innan en operation är varierande. De flesta patienter klarar av många olika typer av yrken utan några större problem. Det är mest vissa specifika påfrestningar på axeln som blir problematiska. Har du behov av en sjukskrivning innan operation får du diskutera detta med din husläkare.

Efter operationen
Socialstyrelsens rekommendationer gällande bedömning av arbetsförmåga;
Rekommendationer från socialstyrelsen saknas vad gäller stabiliserande kirurgi i axelleden. Möjligen beroende på att diagnoserna är många och teknikerna är varierande.

Sjukskrivningstider efter operation för Främre traumatisk instabilitet (återkommande): I mångt och mycket är den sjukskrivningspraxis som axelspecialister använder efter en öppen/artroskopisk operation för en traumatisk instabilitet (Bankartoperation) mycket lik socialstyrelsens rekommendationer som gäller efter en rotatorcuffsutur. Rekommendationerna vid ex. rotatorcuffsutur bygger på att en sena har sytts fast och det tar 5-6 månader innan den helt och hållet har läkts fast. Efter en Bankart operation har ett ledband sytts fast och det tar också 5-6 månader innan det helt och hållet har läkts fast.

Egen företagare: Är du egen företagare utan tung belastning så är det realistiskt att du kan vara i aktivitet på deltid redan efter en 2-4 veckor. Visserligen använder du mitella men att arbeta med PC går bra. Första 3 veckorna kan dock ibland vara relativt smärtsamma. Du har alltid mitella de första 4 veckorna efter en operation.
Har du ett stillasittande kontorsarbete, kan det bli problem om du sitter still framför ett tangentbord i 8-12 timmar per dag direkt efter operationen. Långvarigt stillasittande arbete leder lätt till sammanväxningar, stelhet och ökande smärtor. Dessa komplikationer kan en leda till en senare reoperation.

Arbete vid dator, kontor och undervisning: Många patienter har inte speciellt stora smärtor efter 3-4 veckor och uppnår snabbt en rörlighet som fungerar för kontorsarbete och undervisning. Det går då utmärkt att börja arbeta deltid redan efter 3-4 veckor.

Arbete inom service yrken, förskola, vård och omsorg; 8-12 veckor är en ganska vanlig sjukskrivningstid. Därefter får du börja prova att arbete på deltid. Men ibland behöver man en rehabilitering som är betydligt längre och kan då bara arbeta deltid.

Arbete inom byggnads industri, transportindustri och avfall: Det kan vara svårt att belasta axeln fullt ut och 3-4 månaders sjukskrivning är inget ovanligt. Du bör i god tid innan operation diskutera tillfälligt förändrade arbetsuppgifter med din arbetsgivare så att dina förutsättningar för att kunna återgå till arbete optimeras. Tung belastning tål inte axeln förrän efter 5 månader.

Arbetar du som väktare, polis, brandman eller klättrar på stegar och tak: Det kan vara klokt att i god tid förbereda din arbetsgivare på att din sjukskrivningstid kan bli lång om du inte erbjuds arbetsuppgifter där du inte riskerar att utsättas för plötsliga drag, ryck och vridningar. Många arbetsgivare kan finna alternativa arbetsuppgifter under en begränsad tidsperiod. Finner man inga alternativa arbetsuppgifter är det vanligt med upp till 5 månaders sjukskrivning.
Bakre instabilitet: Rehabiliteringen efter en operation för en bakre instabilitet varierar i längd. Jämfört med rehabiliteringen efter en artroskopisk Bankartoperation (se nedanstående text) är dock rehabiliteringstiden mellan tummen och pekfingret 25-50% längre. Variationerna är dock stora.

Hyperlaxitet - överrörlighet - multidirektionell instabilitet: Den artroskopisk operationsteknik för hyperlaxitet som används ger vanligen en relativt snabb rehabilitering. Redan efter 3 månader får du belasta axelleden fullt ut. Du kan dock inte räkna med att vara smärtfri efter 3 månader. Många patienter beskriver just att axelleden “fungerar mycket bättre” och att många “diffusa” symptom försvunnit. Men axeln gör fortfarande ont vid 3 månaders tid. Även om smärtan inte alltid har minskat så har axelledens funktion förbättrats betydligt. Även om patienter som genomgått en operation för hyperlaxitet oftast har mer smärtor efter en stabiliserande operation, jämfört med patienter som genomgått en Bankartoperation, så ökar funktionen snabbare än efter en Bankartoperation. Uppskattningsvis så förkortas rehabiliteringstiden med 20-40% jämför med rehabiliteringstiden efter en Bankartoperation (se nedanstående text).

Vanliga frågeställningar:
•Halvtids sjukskrivning (50 %) innebär att du betraktas som arbetsför 4 timmar per dag oavsett hur många timmar du arbetar per vecka. Arbetar du deltid återgår du då till deltidsarbete.
•Vid arbetslöshet blir du sjukskriven högst samma tid som du bär axellås d.v.s. 4-6 veckor.
•Arbetar du som lärare kan du naturligtvis själv friskskriva dig under eventuella lov. Har du sedan svårt att återgå till heltidsarbete bör du kontakta din husläkare. Du får ingen ytterligare sjukskrivning från LÖWET.


FÖRLÄNGNING AV SJUKSKRIVNING
Behöver du en förlängning av sjukskrivningen kontaktar du företagshälsovården, din husläkare eller den doktor som remitterade dig till operationen. På ortopedmottagningen blir du inte sjukskriven utöver socialstyrelsens rekommendationer.