Om axelledens sjukdomar
Axelkirurgi
Sjukskrivning - artros i nyckelbensled (akromioklavikularled)

Försäkringskassan

Det är försäkringskassan som bestämmer över en sjukskrivningstidens längd. Läkarens roll är att rekommendera en sjukskrivningstid. Därför är det inte säkert att försäkringskassan godkänner en längre sjukskrivningstid än de som rekommenderas av socialstyrelsen. Det är inte ovanligt att sjukskrivningar som överstiger rekommendationerna inte ersätts av försäkringskassan. I praktiken brukar det dock sällan bli problem med deltidssjukskrivningar. Socialstyrelsens beslutstöd har tagits fram för att minska onödigt långa heltidssjukskrivningar för sjukdomar i axelleden. Dokumentet bygger på en rimlighetsprincip och är väl förankrat i internationell praxis.

PLANERA DIN ÅTERGÅNG TILL ARBETE TILLSAMMANS MED DIN ARBETSGIVARE

För att din återgång till arbete skall bli så smidig som möjligt är det viktigt att du i god tid innan operationen försöker planera din arbetssituation tillsammans med din arbetsgivare. Du bör också förhöra dig om med din handläggare vid försäkringskassan om hur du kan få hjälp med återgång till arbete efter en operation. Handläggare vid försäkringskassan är en mycket fin resurs att tillgå vid diskussioner med din arbetsgivare. De kan redogöra för dina rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter.
SJUKSKRIVNING: Förbered din arbetsgivare på att du kommer att opereras och att du kommer att ha en nedsatt funktionsförmåga första tiden på ditt arbete. Sjukskrivningstiden anger huvudsakligen den tid det tar för dig att kunna sköta ditt normalt arbete. Detta är inte sammankopplat med den tid det tar för att bli helt smärtfri.
Din axel kommer att göra ont när du belastar axeln de första 3-4 månaderna . Smärtan är i sig inte farlig. Den molande värken brukar ganska snart försvinna efter operationen. Kvar finns en mer huggande och stickande smärta som uppkommer i samband med belastning. Denna smärta är helt ofarlig och är sannolikt beroende på den ärrbildning runt nervändslut som skapas efter operationen. Belastar man axeln tidigt försvinner detta problem snabbare. Ett stillasittande arbete kan därför vara mer problematiskt än ett arbete med många tunga lyft.

Sjukskrivningstider

Vid en operation av en mild artros i akromioclavikularleden kan sjukskrivningstiden vara lite längre än när du blir opererad för en uttalad, grav artros. Det beror på att akromioklavikularleden är stelare och stadigare på patienter med en grav artros. Därför får patienter med en grav artros relativt lite smärtor efter operationen.

Arbetslöshet; 2 veckor.

Kontorsarbete; Kontorsarbete, undervisning och forskning, varierande uppgifter. Lektioner, möten blandat med arbete vid PC eller telefon; Heltid 4 veckor, halvtid 4 veckor. Många patienter klarar dock av att återgå till arbete inom en vecka

Arbete inom vård, omsorg, service yrken, affär och transport;
Heltid 6 veckor, halvtid 4 veckor.

Tungt arbete inom väg och bygg; Lyft av tunga maskiner och tungt material eller klättring. Säkerhetsproblem (fångvård, väktare, poliser i yttre tjänst). Heltid 8 veckor, halvtid 4 veckor. Individualiserad bedömning.

Sjukskrivningstiden efter en axeloperation är i genomsnitt 4 veckor. Sjukskrivningstiden är beroende av vilket sorts arbete du har, och om höger eller vänster axel opererats. Det är många gånger möjligt att utföra kontorsarbete på deltid redan efter dagar. Kontorsarbete på heltid går oftast bra efter 4-6 veckor. Har du ett arbete med många synnerligen tunga arbetsmoment kan det vara svårt att belasta axeln fullt ut de första 3 månaderna. Halvtids sjukskrivning innebär att du betraktas som arbetsför 4 timmar per dag oavsett hur många timmar du arbetar per vecka. Arbetar du deltid återgår du då till deltidsarbete. Vid arbetslöshet gäller särskilda regler med kortare sjukskrivningstid.
Behöver du en förlängning av sjukskrivningen kontaktar du företagshälsovården, din husläkare eller den doktor som remitterade dig till LÖWET. Detta bör du ordna med i god tid.