Om axelledens sjukdomar
Axelkirurgi
Utredning rotatorcuffruptur M75.1
Skador på rotatorcuffen leder oftast till en huggande smärta i roterande rörelser, eller vid när armarna sänks ned från huvudhöjd. Ibland kan ledhuvudet rör sig uppåt och klämma till den skadade senan vid lyftande rörelser (impingement). Det senare ger symptom som vid impingement. Det gör ont på natten och vid varje typ av lyftande rörelse över huvudhöjd. Andra gånger gör axeln mer ont när man lyfter och roterar den samtidigt, men inte så ont på natten.

Hur och var gör det ont?

Rotatorcuffrupturer ger tre olika typer av smärtor. Inklämningssmärtor (impingement), instabilitetssmärtor och bicepsmuskelsmärtor Vanligen drabbas patienterna av en blandning av dessa smärttillstånd där antingen inklämningssmärtan eller instabilitetssmärtan dominerar.
Inklämningssmärta; Under denna långvariga process ökar smärtan framför allt efter arbete med armarna i huvudhöjd. De nattliga smärtorna brukar vara uttalade.
Instabilitetssmärta; Instabilitetssmärtorna kommer som plötsliga hugg i axeln när patienten plockar ner föremål från höga hyllor, eller utför lyftande och vridande rörelser i axelleden. Hålet i rotatorcuffen gör sannolikt att ledhuvudets finjustering av positionen i ledpannan inte fungerar. Plötsligt glider ledhuvudet iväg uppåt och "slår i taket", dvs akromion.
Vridande rörelser av överarmen leder lätt till plötsliga smärthugg som strålar ned i hela armen.
Bicepsmuskelsmärtor; Vid lite större senskador är det inte ovanligt att det värker en i bicepsmuskel. Detta kan bero på att den långa bicepssenan hoppat ur led eller slitits av, vilket inte är ovanligt vid stora senskador.

En del patienter med rotatorcuffruptur utvecklar endast instabilitetssmärtor och saknar alla klassiska tecken på inklämningssmärtor. Är du väldigt aktiv och belastar axeln ofta är denna smärta vädligt hämmande. Det kan vara lätt att missa detta problem vid ett läkarbesök.

Andra patienter utvecklar endast inklämningssmärtor, medans det vanligast är att smärtmönstret är en blandning mellan inklämnings- och instabilitetssmärtor
Smärtans utbredning över axelleden varierar. I de mest typska fallen är smärtan lokaliserad till utsidan av axeln och strålar ned lite till utsidan av överarmen. Vid lite större senskador är det inte ovanligt att det värker lite i själva bicepsmuskeln.

Klinisk undersökning

Det finns olika typer av tester som kan utföras vid misstänkt senskada. Många gånger är testresultaten snarlika de man finner vid inklämd sena (impingement). De överlägset viktigaste är att utesluta en omfattande en rotatorcuffruptur. Därför bör man kontrollera följande.

  • Styrka i utåtvridning (utåtrotation) och inåtvridning (inåtrotation).
  • Minskad muskelmassa över skulderbladet (atrofi av infraspinatus).
  • Synlig bicepsruptur.

Har man en god kraft i både utåt- och inåtvridning i axelleden har man mycket sällan drabbats av en omfattande avslitning av rotatorcuffen.

Röntgen

Röntgen uförs alltid efter ett axeltrauma. Fraktur kan inte uteslutas genom en manuell undersökning. Senskador av lite äldre datum ger typiska förändringar i axelleden. En del stora senskador leder till slitage av brosket (rotatorcuffartropati).
Man kan också många gånger utesluta senskador genom att ta en röntgen. Ser man förkalkningar i supraspinatussenans fäste så är det väldigt ovanligt att man har en senskada.

Magnetkamera undersökning

Patienter som efter ett axeltrauma fått en dålig axelfunktion eller kroniska smärtor i axelleden kan undersökas med en magnetkamera undersökning. Då kan de husläkare som är oerfarna i axeldiagnostik få vägledning om skadornas omfattning.
Misstänker man större senskador kan det vara enklare att bara testa styrkan i vridande rörelser i axelleden. Flera avslitna senor leder till betydande försvagningar i axelleden. Många gånger räcker det med att fråga patienten om axeln är betydligt svagare än normalt.

Ultraljudsundersökning

Hos patienter över 50 år kan det vara bättre att snabbt få en tid till en ultraljudsundersökning än att vänta ett par veckor på en MR undersökning.
Ultraljud är lika bra som MR på att utesluta betydelsefulla senskador i axelleden. En modern ultraljudsapparat har bättre upplösning än MR på just rotatorcuffen. De bästa ultraljudsapparaterna har en överlägsen detaljrikedom i bilderna.
Ultraljud är dessutom väldigt bra på att inte påvisa saker som inte behöver opereras.