Om axelledens sjukdomar
Axelkirurgi
Utredning
Röntgen- och magnetkameraundersökning
Impingement
Rotatorcuffruptur
Fryst axel - frozen shoulder
Artros i axelled - glenohumeral artros
Nyckelbensleden
Axeln ur led -axelluxation
Broskläppsskada - SLAP - labrumskada
Bicepstendinit
Bicepsruptur
Mottagningsbesök: Din utredning är redan färdig när du remitterats till en ortopedspecialist och du utreds inte vidare. Har du andra problem så hjälper din husläkare dig med dessa. Vi har inga egna sjukgymnaster och ger inte kortisoninjektioner. Mottagningsbesöket på axelmottagningen går ut på att se om din sjukdom går att behandla med en operation.
Återbesök: Du planeras inte för ett återbesök efter en specialistbedömning. Du behöver alltid en remiss för en ny bedömning.